ผวจ.พระนครศรีอยุธยา”ลงพื้นที่ตรวจสอบที่มีการร้องเรียนโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายนำ้ปากคลองโพ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30น. ณ พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำปากคลองโพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะอิน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากผู้นำท้องที่ และประชาชน กรณีโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำปากคลองโพ ที่ปิดกั้นทางน้ำไม่สามารถระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามปกติ ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย และกระทบต่อการประกอบอาชีพในพื้นที่ของประชาชน ได้แก่ การเพาะเห็ดตับเต่า โดยมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายอำเภอบางปะอิน ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบ

 

โดยโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้ขุดเปิดทางนำ้ ให้ไหลได้ปกติ แต่ด้านบนของคลองโพนั้น เมื่อนำ้ทะเลหนุน ก็ยังไม่สามารถดันน้ำ ไปถึงพื้นที่ ตำบลสามเรือนได้ ปัญหาน้ำเสียยังคงขังท้องคลอง กระทบต่อการเพาะเห็ดตับเต่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนายอำเภอบางปะอินสำรวจปัญหาเพิ่มเติม และเสนอแนวทางแก้ไขแก่จังหวัดต่อไป

 

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close