หอการค้าสมุทรปราการ”ร่วมกับเทศบาลสมุทรปราการ”แจกผ้ากันเปื้อน หมวก-ถุงมือ ให้กับผู้ประกอบการในงานอาหารปลอดภัย”

สมุทรปราการ – หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ แจกผ้ากันเปื้อน หมวก ถุงมือ ให้กับผู้ประกอบการในงานอาหารปลอดภัย

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม นางสาวพราว อัศวเหม นาย สนธเยศ อัศวเหม และนาย สมประสงค์ อัศวเหม ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ โดย นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมแจกร่วมแจกผ้ากันเปื้อน หมวก ถุงมือ ให้กับผู้ประกอบการ พร้อมร่วมเปิดโครงการอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นการยกระดับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยมารวมไว้ที่ใจกลางเมืองสมุทรปราการ
โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่ายทั้งอาหาร คาว หวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม มากกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งก่อนเข้าบริเวณงานทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ก็ได้มีการตรวจคัดกรองและติดสัญญาลักษณ์เพื่อแสดงผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด ซึ่งก็สามารถสร้างความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าภายในงานด้วย

สำหรับโครงการอาหารปลอดภัย เริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยเทศบาลนครสมุทรปราการได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการถนนอาหารปลอดภัย (Food Safety Street) โดยพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ทางเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้เริ่มจัดทำโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานแผงลอยและพัฒนารายได้ โดยคำนึงถึงประชาชนที่ต้องได้บริโภคอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัย ซึ่งได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัยทุกวันที่ 1 ของเดือน

สมุทรปราการ – ปัณรักษ์ สีหาวัตร

Close