เดอะโอ๋”ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน

เดอะโอ๋ !!! ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

วันนี้ 4 มิ.ย.2563 เวลาประมาณ 14.00 น.ที่ห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (สส)ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 5 และ 6 ณ.ห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา ตามคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภ.1 (ศปม.ภ.1)ที่ 1/2563 เรื่อง การแบ่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติของจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และ ภ.จว.สิงห์บุรี โดยมี พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ธีรภพ รุมแสง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ทัชวัฒน์ สายโยธา ผกก.สภ.อุทัย คุณเบ็ญจะ วงศ์อยู่ ผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ,ฝ่ายปกครอง ,ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจ ผลการตรวจร้านดำเนินตามมาตราการ Social Distancing โดยคณะผู้ตรวจได้แนะนำและตักเตือน ได้แจ้งเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลดังนี้

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวแนะนำถึงเรื่อง การเตรียมสถานที่และอุปการณ์ป้องกันโรค ให้จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ,แอลกอฮอล์เจล ,น้ำยาฆ่าเชื้อ โดยให้จัดเตรียมให้สามารถให้บริการได้ทุกวัน จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดพื้นที่รอคิว จุดจ่ายเงิน จุดให้บริการ โดยให้ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ อย่างน้อย 1 เมตร ให้มีการจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ โดยไม่ยื่นออกมานอกร้าน หรือทางเดิน จนเป็นอุปสรรคในการสัญจร และเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ที่จะใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย ,เฟสชีล ให้แก่พนักงานทุกคนจัดให้มีฉากกั้นแผนกที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ เช่น จุดบริการชำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์

สำหรับ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดสำหรับพนักงานทุกคน กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกต อาการตนเองที่บ้าน ,กรณีที่พบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าย่อย และผู้ใช้บริการทราบ จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิว เพื่อลดความแออัด รวมทั้งลด เวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หากชำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างให้บริการ ตลอดจน รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่อาจทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การจัด โปรโมชั่น นาทีทอง เพื่อลดการแออัดของผู้ใช้บริการพิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรค หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านค้า ให้พิจารณาวัน หรือช่วงเวลาเป็นการเฉพาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เช่น กำหนดให้เฉพาะผู้สูงอายุเข้าใช้บริการได้ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวแนะนำถึงเรื่อง การทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้น จุดสัมผัสร่วม เช่น รถเข็นสินค้า ตะกร้าสินค้า โต๊ะ เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ประตู ลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ โทรศัพท์ ไมโครโฟน ภาชนะบรรจุอาหารและสินค้า ห้องน้ำ อยู่เสมอ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จัดจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ มัดปากถุงให้แน่น และกำจัดขยะ มูลฝอยทุกวัน หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทำความ สะอาดสถานที่ และดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

Close