สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”นำสิ่งของใส่ตู้ปันสุข ณ.วัดสำโรงและวัดวังตะกู

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคปฐม โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย    วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ ได้นำสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตมอบให้กับผู้นำใส่ในตู้ปันสุขวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี และวัดวังตะกู  อำเภอเมืองนครปฐม  

 

เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์       การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยนำถุงยังชีพ นำสิ่งของใส่ตู้ปันสุขเพื่อมอบให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐม ที่มีสภาพร่างกายทั้งปกติและประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง  รวมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาล จากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชน ในการป้องกัน รักษา และการเฝ้าระวังจากโรคระบาดดังกล่าว เมื่อประชาชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง          และไม่ตื่นตระหนกแล้วจะสามารถก้าวผ่านจากถานการณ์วิกฤตินี้ไปได้พร้อมกันอย่างปลอดภัย

​​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวรีพอร์ต นครปฐมอินไซด์

​​​​​​​​​รายงาน  

​​

 

 

Close