ผวจ.พระนครศรีอยุธยา”ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอัคคีภัย”

ให้กําลังใจแกผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจแกผู้ประสบอัคคีภัย

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอเสนา นายกองค์บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศบาลเมืองเสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตลาดบ้านแพน อ.เสนา จำนวน 12 ครัวเรือน โดยได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย และให้ ทต.เสนาจัดที่พักพิงชั่วคราว และดูแลบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close