จังหวัดศรีสะเกษ”เปิดกิจกรรม”ปั่นจักรยานแรลลี่ ปล่อยเสือเข้าสวนครั้งที่ 6” ชม ชิม ช๊อป แช๊ะ สวนทุเรียนดินภูเขาไฟ”

จังหวัดศรีสะเกษเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ ปล่อยเสือเข้าสวน ครั้งที่ 6 ชม ชิม ช๊อป แช๊ะ สวนทุเรียนดินภูเขาไฟ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ สนามหน้าบ้านพักนายอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปั่นจักรยานแรลลี่ ปล่อยเสือเข้าสวน ครั้งที่ 6 ชม ชิม ช๊อป แช๊ะ สวนทุเรียนดินภูเขาไฟ โดยนายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ พร้อมด้วย นายอิสระ สาตรา รอง ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่นำนักปั่นจากชมรมจักรยานในอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ350 คัน มีเส้นทางจากสนามบ้านพักนายอำเภอกันทรลักษ์ > อบต.ตระกาจ > ฝสวนอิงธารออร์แกนิค > สวนพรประเสริฐ> และสิ้นสุดหน้าสนามบ้านพักนายอำเภอ รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด และ การท่องเที่ยวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมวาระงานออกกำลังกาย ตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เมือง SPORT CITY เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสวนผลไม้ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ โดยเฉพาะ สวนทุเรียนที่ปลูกบนดินภูเขาไฟ เงาะ มังคุด สะตอ ฝรั่ง ลองกอง และ สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง ผ้าไหมศรีลาวา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ “อะไร… อะไร… ก็ดีที่ศรีสะเกษ” ในด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ของจังหวัดศรีสะเกษ และ ศรีสะเกษเมืองกีฬา SPORT CITY นั้น ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิท-19) นั้น ทำให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกาย แบบ Newnormal ออกกำลังกายวิถีใหม่ เกิดขึ้น การปั่นเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า ขณะปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของผู้รักการออกกำลังกาย และเพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนกระตุ้นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ร้านอาหารต่างๆ สินค้า OTOP ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นั้น โดยมีทางภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมมือกัน ทำให้สินค้าทางการเกษตรของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างมาก

ภาพ/ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close