เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว”ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานวันเกิด พระครูธำรงปริยัติคุณ

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ” ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานวันเกิด พระครูธำรงปริยัติคุณ

 

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ปีที่ 67 อายุ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว วัดสระแก้ว พระอารามหลวง พระรัตนสราธคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานแสดง มุทิตาจิต แด่พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว และรองเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง และเจ้าของทะเบียนวัดสระแก้ว ได้ทำบุญจัดงานวันเกิด เลี้ยงเพลพระสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์มาร่วมงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
19) ในขณะนี้แม้ว่าจะสามารถหยุดเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ได้ แต่ก็ยังไม่ไว้ว่างใจ พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ห้ามไม่ให้พระสงฆ์มาร่วมเป็นจำนวนมาก เหมือนปีที่ผ่านมา มีเพียงพระสงฆ์บางส่วนมาร่วมเท่านั้น

และมีญาติโยมที่มีจิตศรัทธาในตัวของท่านเจ้าคณะอำเภอเมือง ได้นำอาหารหวาน – คาว มาร่วมตามกำลังศรัทธา ไม่มากนัก

พระครูธำรงปริยัติคุณ กล่าวว่า ในปี 2563 อาตมามีอายุ ครบ 67 ปี พรรษา 47 พรรษา ท่านสร้างถาวรวัตถุและสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมลัดกะสัง ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์อบรมสำหรับภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป และกิจกรรมอื่นฯ เช่น วันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา และสถานที่อีกแห่งหนึ่ง คือสำนักสงฆ์แน่นดีสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลสระแก้ว เขตอำเภอเมือง ซึ่งขณะนี้ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับประกาศให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แล้ว ” ชื่อวัดแน่นดีสันติธรรม ” ท่านได้สร้างถาวรวัตถุ เช่นกุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวพุทธ ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งญาติโยมทั่วไปมักจะเรียกท่านพระครูธำรงปริยัติคุณ ว่า ท่านมหาสุพจน์ ท่านมีวุฒิการศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรม เปรียญธรรม ๔ ประโยค นักธรรมเอกและปริญญาโท

คณะสื่อมวลชนสระแก้ว เจ้าของ/บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลังประชารัฐ ขอร่วมอนุโมทนา แสดงมุทิตาจิต แด่ท่านพระครูธำรงปริยัติคุณ และขอให้ท่านจงมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาสืบไป

ภาพ/ข่าว โดย
จัด กุ่มประสิทธิ์

ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันธ์สง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

Close