อำเภอบางแพ”จัดโครงการพุทธเกษตร”สุ้วิกฤโควิด-19

ราชบุรี – อ.บางแพ จัดโครงการพุทธเกษตรสู้วิกฤติโควิด-19

อ.บางแพ เปิดโครงการพุทธเกษตรสู้วิกฤติโควิด-19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ และโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 วัดบ้านกุ่ม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

วันที่ 15 มิ.ย.63 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤติโควิด-19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ และโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่วัดบ้านกุ่ม ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมีพระครูภาวนาธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.ราชบุรี นายพาณิชย์ สืบภู่ นายกเทศมนตรี ต.บางแพ นายวรัชญ์ คงคาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ อ.บางแพ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้กับชุมชนโดยรอบ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ได้จำนวน 1 ล้านต้นทั่วประเทศ โดย อ.บางแพ มีเป้าหมายปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นทองอุไร และอื่นๆ

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่าย สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ที่ให้วัดมีส่วนร่วมการปลูกผักสวนครัวเป็นแหล่งอาหาร ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภายในงานทางนายอำเภอบางแพ พร้อม ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.ราชบุรี และประชาชน ได้ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว หลายชนิดบนแปลงผักรอบพื้นที่วัด มีการปลูกผักสวนครัว เช่น ต้นแค ต้นมะเขือ คะน้า ผักบุ้ง และปลูกสมุนไพรนานาชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่วัด และร่วมกันมอบถุงยังชีพซึ่งมีผักสวนครัว ถั่ว มะเขือ ฟัก ผักคะน้า เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาร ปลากระป๋องแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการอีกด้วย

พระครูภาวนาธรรนากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม กล่าวว่า เป็นวันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และยังมีโครงการพุทธเกษตรสู้ภัยโควิด -19 และยังมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพรต่าง ๆสร้างความมั่นคงทางอาหารที่จะขยายสู่ชุมชนในพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ ซึ่งในวัดยังมีการปลูกสมุนไพรหลายชนิด เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน เกล็ดตะวัน ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา จะนำมาทำเป็นอาหารช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของชาวบ้านได้ นอกจากนี้วัดได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป ผู้พิการ ซึ่งวัดได้ทำช่วยเหลือประชาชนมาต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เข้ามาช่วยกันดูแลช่วยเหลือ

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close