อำเภอตาคลีจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

วันที่ 2 มีนาคม 2560 อำเภอตาคลีได้จัดกิจกรรม โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

ประจำปี 2560 มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนันทุกตำบลเข้าร่วมกิจกรรม ที่ สนามหน้าอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2560 ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาคส่วน ว่า กม.เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละทำงานด้วยความจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์และความผาสุกของประชาชน

 


และเมื่อเวลา 11.00 น.ที่สนามหน้าอำเภอตาคลี ได้มีการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น เตะปีปไกล เก้าอี้ดนตรี โบว์ลิ่งมะพร้าว ตีกอล์ฟมะเขือยาว ตีไก่ ทำให้แตก โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทุกตำบล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในครั้งนี้ และเสร็จจากการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ท่านนายอำเภอตาคลี นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ เป็นประธานพิธีปิด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่ทางอำเภอตาคลีได้จัดขึ้น ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อแข่งขันกีฬาเสร็จเรียบร้อย ท่านนายอำเภอตาคลีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกีฬาประเภทต่างๆ และยังมอบวัตถุมงคลให้กับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อีกด้วย

 

สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน

Close