พ่อเมืองศรีสะเกษ”เปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ”และของดีศรีขุนหาญ

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.09 น ที่บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ ปี 2563 ซึ่งอำเภอขุนหาญร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 โดยมี นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ และนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ขบวนแห่ชน 3 เผ่า เขมร ส่วย ลาว ขบวนแห่ผลไม้ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ จำหน่ายภายในงาน ราคากิโลกรัมละ 150-180 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้พบปะกับเกษตรชาวสวนผลไม้ที่มีคุณภาพโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอขุนหาญ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้ามาในอำเภอขุนหาญต่อไป

นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ กล่าวว่า อำเภอขุนหาญ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนดินภูเขาไฟ ที่บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพรานและตำบลใกล้เคียง ที่ได้ผลผลิตดีมาก ซึ่งทุเรียนภูเขาไฟขุนหาญ มีเอกลักษณ์คือเปลือกมีหนามแหลมชิด เนื้อเนียนและนุ่ม เมล็ดลีบบาง กินแล้วหวานชุ่มคอ นอกจากนี้อำเภอขุนหาญยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ทุกชนิดมีผลผลิตตลอดทั้งปีเช่น เงาะ มังคุด สะตอ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ มะปรางหวาน กระท้อน ส้มโอ มะม่วง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรทุเรียนภูเขาไฟขุนหาญแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จึงขอเชิญชวนชาวศรีสะเกษและนักท่องเที่ยวทั่ไป ช๊อป ชิมทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ ในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 นี้ด้วย

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close