เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ”ลงพื้นที่พะเยา”

พะเยา – เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ “ธีรพงษ์ สารแสน” ลงพื้นที่ จ.พะเยา หารือแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือ

วันนี้ ( 21 มิถุนายน 2563 ) ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ ร.ต.สมปวง วิมาโร ผอ.ส่วนอำนวยการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนายวานิตย์ ลืมงาม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมลูกเสือและค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยาเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ ร่วมกับผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนกรรมการลูกเสือจังหวัด วิทยากรทางการลูกเสือและผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1. โดยมี ประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พย.2 และนายวัชระ ศรีคำตัน ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ดร.ธีรพงษ์ กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมกิจการลูกเสือและค่ายลุกเสือในจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ เพื่อที่จะ ได้ร่วมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ – ค่ายลูกเสือ ให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือในจังหวัดพะเยา ให้มีความพร้อมสำหรับในการจัดการชุมนุมลูกเสือ หารายได้เพื่อช่วยเหลือหรือนำเงินเข้ามาช่วยเหลือกิจการลูกเสือได้

ดร.ธีรพงษ์ กล่าวต่อไปว่าที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในการทำกิจกรรมต่างๆ หลังเสร็จสิ้นข้อหารือได้ไปทำพิธีสักการะบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา อ.แม่ใจ ก่อนที่จะเดินทางไปราชการต่อในพื้นที่จังหวัดลำปาง

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close