ส.ส.สระแก้ว เขต 3” ร่วมกับท้องถิ่นมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้ประชาชน”

สระแก้ว สส.สระแก้วเขต 3 ร่วมกับท้องถิ่นมอบสิ่งของอุปโภคคบริโภคให้กับประชาชน

วันนี้ นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว เขต 3 พร้อมทีมงาน ไปเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ โควิด -19 เพื่อย้ำเตือนประชาชนให้การ์ดไม่ตก ณ อบต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขอขอบคุณ โดย พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว เขต 3 กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อในวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนทุกภาคส่วนได้วิกฤตการณ์ด้านการประกอบสัมมาชีพ และในยามที่ทุกส่วนในสังคมไทยกำลังมีความทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ คนสระแก้วไม่ทิ้งกันจึงได้บูรณาการร่วมกันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา กล่าวว่า สำหรับผู้บริหาร อบต.ตาพระยา ให้ความสำคัญในเรื่องปากท้องประชาชน จึงได้เชิญชวน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงมีกิจกรรมช่วยแหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ได้จัดกิจกรรมขึ้นประกอบด้วย จัดระเบียบเพื่อป้องกันโรค มีการคัดกรองไข้ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย การแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว

รายงานข่าว จัด กุ่มประสิทธิ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Close