ลพบุรี”วัดพระบาทนำ้พุ”เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างอาคารโรงพยาบาลอานันทมหิดล

ลพบุรี วัดพระบาทน้ำพุเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างอาคารโรงพยาบาลอานันทมหิดล
วัดพระบาทน้ำพุเชิญร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้นของโรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยในการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาล

พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้เดินทางกราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ณ ห้องประชุมเล็กวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ทั้งนี้เพื่อประสานงานในกรณีที่ทาง พระอลงกต ติกฺขปญฺโญ จะได้หาทุนมาสมทบในการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล 6 ชั้น ซึ่งทางกองทัพบกได้อนุมัติงบประมาณในเบื้องต้นในการก่อสร้างประมาณ 230 ล้านบาท แต่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ และทันสมัยในเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรวจรักษา ทางวัดพระบาทน้ำพุได้หารายได้ด้วยการสร้างวัตถุมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำบุญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้

ทั้งนี้การร่วมทำบุญสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น จะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ให้พ้นจากอันตราย พร้อมกันนี้พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล และคณะแพทย์ พยาบาล ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเชื่อว่าในอนาคตโรงพยาบาลอานันทมหิดลจะเป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยในส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้เต็มรูปแบบ

 

กฤษณ์ ลพบุรี

Close