พะเยา”ทุ่งลอสะอื้น”ร้อนแล้วข้าวขาดนำ้แห้งตายกว่าหมื่นไร่”ชาวนาวอนหน่วยงานช่วยเหลือด่วน”

พะเยา-ทุ่งลอสะอื้น ร้อนแล้งข้าวขาดน้ำแห้งตายกว่าหมื่นไร่ ชาวนา ต.น้ำแวน วอนหน่วยงานช่วยด่วน ขณะที่ ส.ส.วิสุทธิ์ โฟนอินคุยกับชาวนาเพื่อเสนอต่อ ครม.

ช่วงบ่าย วันนี้(23 มิ.ย. 63) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บริเวณ ทุ่งลอ บ้านป่าแดง ม.11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลังจากทราบว่าชาวนาประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้ข้าวที่ปลูกไว้กำลังยืนต้นตายเสียหายเป็นจำนวนเกือบหมื่นไร่
นายต่วนกฤต จันทนะ ประธานอาสาสมัครกระทรวงเกษตรฯพะเยา(อกม.พะเยา) กล่าวว่า ตนเองพร้อมชาวนาเกือบ 200 คน ที่มาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้งข้าวยืนต้นแห้งตายในขณะนี้ เนื่องจากทุ่งนาแห่งนี้ เรียกว่า ทุ่งลอ มีเนื้อที่กว่า 2หมื่นไร่ กินพื้นที่ 3 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลน้ำแวน,ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ และตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน ส่วนในพื้นที่ตำบลน้ำแวน มีชาวนาที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง อบต.น้ำแวน มีกว่า 1 หมื่นไร่ ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นพื้นที่ใหญ่กว่าที่อื่น ข้าวที่ชาวนาปลูกในพื้นที่นี้กำลังรอน้ำรอฝนที่ไม่ตกมาเกือบ 1 เดือน ข้าวที่ปลูกก็รอยืนต้นตายอย่างเดียว และขอความช่วยเหลือชี้แนะจากทางหน่วยงานว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาอย่างไรบ้าง และในขณะนี้พันธ์ข้าวที่ใช้ปลูกก็ไม่มีเหลือ เบื้องต้นชาวนาอยากได้พันธ์ข้าวมาก่อนเป็นอันดับแรก

ด้าน นางวิลาสินี ใจด้วง รักษาการ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ความช่วยเหลือเบื้องต้นในขณะนี้ จะต้องสำรวจจำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ประสบภัยทั้งหมดว่ามีเท่าไหร่ โดยให้ทางผู้นำหมู่บ้านรวบรวมรายชื่อ ส่งไปยัง อบต.ในพื้นที่ , สำนักงานเกษตรอำเภอ และส่งหนังสือรายงานให้นายอำเภอในท้องที่รับทราบ เพื่อดำเนินการประชุมปรึกษาหารือ แล้วรายงานต่อไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด ให้รับทราบพร้อมรายงานไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ เมื่อได้หลักฐานข้อเท็จจริงแล้วจึงจะประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)ได้ และจะทำการช่วยเหลือต่อไป

ในขณะที่ชาวนารับฟังเจ้าหน้าที่ได้อธิบายชี้แจงปัญหาดังกล่าว ได้มีโทรศัพท์สายตรงมาจาก นายวิสุทธิ์ ไชยณรุน ส.ส. เขต 2 จ.พะเยา เปิดลำโพงพูดคุยกับชาวนา ว่า “ตนเองรับทราบถึงความเดือดร้อนของชาวนาแล้ว ตนเองจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไปพูดคุยกันในที่ประชุม ครม.จะที่ถึงนี้และตนเองจะให้มีการเร่งรัดการจัดทำฝนหลวง พร้อมจะสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย(ภัยแล้ง)และให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยด่วน อีกทั้งจะเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชย ดอกเบี้ย ธกส.ให้กับเกษตรกรชาวนาอีกด้วย” ชาวนาที่ได้ยินดังนั้นต่างพากันปรบมือโห่ร้องแสดงความดีใจก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับ
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close