จังหวัดกาญจนบุรี”วางมาตรการจัดระเบียบแพ”

จังหวัดกาญจนบุรีวางมาตรการจัดระเบียบแพ ตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

 

วันนี้ 23 มิ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบแพในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอไทรโยค และบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุม

 

จังหวัดกาญจนบุรีประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแนวทางจัดระเบียบแพในพื้นที่ที่มีการบริการการท่องเที่ยวในลักษณะแพพัก แพล่อง และแพลาก เนื่องในปัจจุบันในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค และบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ มีรีสอร์ท แพพัก แพลาก จำนวนเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่าแพลากบางแห่งมีการเปิดเพลงส่งเสียงดังและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะแพเธค ซึ่งส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวและรบกวนสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีประกอบธุรกิจแพเธคเป็นอย่างมาก

 

สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งการปลูกบ้านเรือนอาศัยของราษฎรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว มาจอดเพื่อรับนักท่องเที่ยวบริเวณริมน้ำแควใหญ่อย่างหนาแน่นจนทำให้มองไม่เห็นสายน้ำ และทัศนียภาพอันเป็นธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้มีการจัดหาที่ดินโดยได้เลือกใช้สถานที่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระสังฆราช ด้านสนามกีฬาฯ ก่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้ที่อาศัยบนแพย้ายขึ้นมาอยู่บนบกพร้อมทั้งจุดจอดแพถาวรที่บริเวณบึงบัว และขณะนี้ได้การก่อสร้างสำนักงานไว้เป็นจุดติดต่อใช้บริการแพและรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวทางแพ

 

ส่วนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ที่พบปัญหาในเรื่องเสียงรบกวนจากแพเธค ซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ จึงได้วางแนวทางกำกับดูแลรีสอร์ท แพพัก แพลาก ด้วยการตั้งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจออกตรวจ กวดขัน กับแพที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ส่งเสียงดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นโดยจะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้อย่างเข้มงวด รวมทั้งขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรการที่ทางราชการได้กำหนดอีกด้วย.

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close