PEA ศรีสะเกษ”จัดกิจกรรม PEA สานสัมพันธ์สื่อมวลชน

PEA จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “PEA สานสัมพันธ์สื่อมวลชน 2563” เพื่อนำเสนอข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ศรีลำดวน ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “PEA สานสัมพันธ์สื่อมวลชน 2563” โดยมีนายประธาน เอี่ยมบาง หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายประธาน เอี่ยมบาง หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือกิจกรรมต่างๆของกฟภ. ผ่านสื่อมวลชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภารกิจให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของกฟภ.ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นที่

นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดศรีสะเกษดูแลรับผิดชอบ 16 อำเภอ จากทั้งหมด 22 อำเภอ (ไม่รวม อ.กันทรลักษ์ อ.ไพรบึง อ.ขุนหาญ อ.ศรีรัตนะ อ.โนนคูณ อ.เบญจลักษ์) พื้นที่ 5,806 ตร.กม. การไฟฟ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน และในวันนี้ การจัดกิจกรรม “PEA สานสัมพันธ์สื่อมวลชน 2563” พบปะผู้สื่อข่าว สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง…

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close