รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”มอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร”

รมช.กระทรงเกษตรและสหกรณ์มอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 15.30 น.วานนี้(26 มิ.ย.63)ณ บริเวณลานวัดบ้านโนนสังข์ ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย” ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 100 ราย โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสัตว์แพทย์ นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

นายสัตว์แพทย์ นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของงานมอบพันธุ์สัตว์ปีพร้อมปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ 2562 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม2562 มีเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฟื้นฟู้จากโครงการดังกล่าวฯ ที่เลือกรายการด้านปศุสัตว์ จำนวน 3,954 ราย และสำหรับพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ มีเกษตรกรเป้าหมายที่เลือกรายการด้านปศุสัตว์ จำนวน 957 ราย มอบพันธุ์สัตว์ปีกพร้อมปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 500 ราย และในวันนี้มอบเพิ่มอีกจำนวน 100 ราย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การฟื้นฟู เยี่ยวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ ต่อไป

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการ “โคขุนกู้วิกฤติ covid 19” แก่เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง และมอบสินเชื่อแม่พันธุ์โคเนื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ FTA เป็นเงินจำนวน 5,400,000 บาท ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้วด้วย

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close