ผู้ตรวจการแผ่นดิน”มอบจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่พบครอบครัวนักเรียนยากจน”หวังสร้างให้เป็น SUPER WORKER“

นครปฐม ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่พบครอบครัวนักเรียนยากจนหวังสร้างให้เป็น SUPER WORKER

27 มิ.ย.2563 ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่เรียนต่อ” จำนวน 11 ราย ซึ่งขณะนี้ฝึกอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9 คน ช่างไม้เครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) 2 คน

 

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐมกล่าวว่า นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความสำคัญโครงการดังกล่าวมากได้มอบหมายนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการอย่างเต็มที่ ในเรื่องนี้ นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมและทีมงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวนักเรียนทุกรายเพื่อให้การช่วยเหลือเงินค่าการดำรงชีพของเด็กในระหว่างฝึกที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
โดยในปีงบประมาณ 2564

 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้จัดหาทุนเป็นเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับน้องนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ทุน มีอาชีพสาขาต่างๆ รองรับ เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างอะลูมิเนียม ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ผู้ประกอบอาหารไทย (เชฟ) เป็นต้น หวังตอบโจทย์สังคมเรื่องเด็กเรียนยากจนไม่เรียนต่อ ไม่มีทักษะฝีมือในการทำงานแต่ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่โดยฉับพลันรับผิดชอบต่อสู้ชีวิต จึงเปลี่ยนเป็นสร้างโอกาสให้ฝึกทักษะอาชีพพัฒนาตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ SUPER WORKER และได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้น้องนักเรียนที่จบแล้วไม่เรียนต่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โทร 0 3410 9705 ในวันเวลาราชการ

ทีมข่าว/นครปฐม

Close