ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี”ลงพื้นที่แจงข้อเท็จจริง

“ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่แจงข้อเท็จจริง หลังมีผู้เสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ อปท.ตัดงบพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

 

วันนี้ (29 มิ.ย. 2563) เวลา 14.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คณะวิจัยฯ ของกรมศิลปากรที่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ หลังมีการนำเสนอข่าวในประเด็นขาดการสนับสนุนจากท้องถิ่น ทำให้ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อาทิ การยกเลิก จ่ายค่าน้ำค่าไฟ /ไม่มีห้องน้ำ/ถนนไม่มีการพัฒนาและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวถึงข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมา อบต.หนองราชวัตร ให้การการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา เพียงแต่มีข้อจำกัดในการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งทำให้เกิดข้อท้วงติง จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ ว่าไม่ถูกต้องทั้งสิ้น ในส่วนถนน จากข่าวที่เสนอว่าไม่มีการพัฒนานั้น ที่จริงแล้วเป็นถนนส่วนบุคคล แต่ถนนที่ทางเช้าแหล่งโบราณคดี ซึ่งทาง อบต.หนองราชวัตรสร้างนั้นเป็นถนนคอนกรีตอย่างดี ส่วนห้องน้ำสาธารณะอยู่ในแผนงานของจังหวัดที่จะสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในปี 2563 อยู่แล้ว ดังนั้น ตามที่สื่อออนไลน์เสนอว่า อบต.ไม่สนับสนุน จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพียงแต่ อบต.หนองราชวัตร ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ซึ่ง อบต.หนองราชวัตร ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่งนท้องถิ่นกับชุมชน และกรมศิลปากรในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จนกระทั่งเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของสุพรรณบุรีอึกแห่งหนึ่งในปัจจุบัน นอกจากนี้ อบต.หนองราชวัตร ยังเป็น อบต.ขนาดเล็ก และมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ต่างๆ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นการบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ประวัติศาสตร์ จึงติดขัดในเรื่องของการของบประมาณต่างๆ แม้ทาง อบต. จะได้ทำประชาคมเพื่อยกพื้นที่พร้อมทำหนังสือส่งมอบให้ศิลปากรดูแลแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขอย้ำว่าจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเร่งดำเนินการแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรอย่างเต็มที่ ให้สมกับความตั้งใจของชาวบ้านที่ได้รวมพลังขับเคลื่อนให้แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป

ทีมข่าวสุพรรณบุรี

Close