กาญจนบุรี”คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มนำ้ทั้งระบบ

กาญจนบุรี คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนบ้านจันเดย์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 

วันนี้ 29 มิ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายสุรทิน พิจารณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ และ พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตก พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างเขื่อนบ้านจันเดย์ และแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และ เขื่อนวชิราลงกรณไปยังลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมระบบกระจายน้ำไปยังพื้นที่ที่รับประโยชน์

โดยมีนายอัฎฐพล โพธิพิพิธ สส.เขต5 กาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทองผาภูมิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจันเดย์ คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติให้ กฟผ.ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 18 เมะกวัตต์ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณไปทางด้านท้ายน้ำเป็นระยะทางตามลำน้ำประมาณ 22.5 กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ วงเงินลงทุนรวมประมาณ 3,542 ล้านบาท สร้างขึ้นเพื่อใช้น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนวชิราลงกรณลงแม่น้ำแควน้อยมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดตามแผนพัฒนากำลังการผลิตฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2566 ขณะนี้ กฟผ.ดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อที่ดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close