ผวจ.กาญจนบุรี”เปิดอบรมเพื่อศักยภาพบุคลากร ในการดูแลแก้ไขปัญหาของนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดอบรมเพื่อศักยภาพบุคลากรในการดูแลและแก้ไขปัญหาของนักท่องเที่ยว พร้อมมอบแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายให้เมืองกาญจน์ติด1ใน 5 อันดับที่ได้รับความนิยม

 

วันนี้ 8 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี รวมจำนวน 60 คน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยชีวิตพื้นฐานอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกปลอดภัยและเกิดความประทับใจต่อมาตรการการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

 

สำหรับหัวข้อของการอบรม ประกอบด้วย หัวข้อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มาตรการป้องกันและแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง การฝึกปฏิบัติช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การประสานงานและสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยมีคณะวิทยากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในอนาคต

ทั้งนี้ ด้าน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้มีเป้าหมายให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี จะส่งผลทางด้านรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก สำหรับการประชมในครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย และจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close