ปั้นนักเรียนยากจน”ให้เป็นช่างคุณภาพ”ป้อนตลาดแรงงาน

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) จังหวัดนครปฐม โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ

 

ปีงบประมาณ 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน ฝึกอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9 คน ระยะเวลาการฝึก 280 ชั่วโมง และช่างไม้เครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) 2 คน ระยะเวลาการฝึก 560 ชั่วโมง ซึ่งโครงการนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญมาก โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้เสนอโครงการต่อเนื่องซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนงบประมาณ เป็นเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้กับนักเรียน จำนวน 100 ทุน เป็นการเพิ่มทักษะด้านอาชีพและเพิ่มโอกาส มีสาขาอาชีพรองรับ เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างอลูมิเนียม ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ผู้ประกอบการอาหารไทย (เชฟ) ฯลฯ

 

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขอให้ทางสถาบันฯ ทำการตลาดสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน มีการแนะแนวล่วงหน้าเพื่อให้เวลาในการตัดสินใจ เช่น เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพติดตัว ซึ่งจะทำให้นักเรียนตัดสินใจเข้ามาฝึกมากขึ้น ทั้งนี้ในการฝึกอบรมอาชีพยังต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยปฏิบัติตามมาตรการ 6 ด้านของจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3410-9706 ต่อ 321 หรือสมัครทางเว็ปไซด์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐม www.dsd.go.th/nakhonpathom ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

Close