กาญจนบุรี” ส.ส.ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ประธานเปิดโครงการวิ่งก้าวท้าใจ

กาญจนบุรี (สส.กุ๊ก) ยศวัฒน์มาไพศาลสิน เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งก้าวท้าใจ Season 2 อำเภอท่ามะกา 60 วัน 60 กิโล เพื่อสุขภาพ ส่งเสริมออกกำลังภายวิถีใหม่ ต้านภัยโควิด-19

 

วันที่ 12กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บ้านสำนักคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.พรรคภูมิใจไทยเขต 3 กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัว วิ่ง“ก้าวท้าใจ Season 2 อำเภอท่ามะกา 60 วัน 60 โล ต้านภัยโควิด-19 โดยมีนางกัณฑมณี บัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นายจินดา เจเถื่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นาย ประสิทธิ์ เชียงทอง หัวหน้า รพ.สต.บ้านสำนักคร้อ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชาวบ้านตำบลตะคร้ำเอนร่วมกิจกรรม โครงการวิ่งก้าวท้าใจ s eason 2 และก่อนออกวิ่งได้นำเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง

หลังจากเต้นออกกำรังกายวอร์มร่างกายเสร็จแล้ว นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรีเขต 3 จึงได้นำวิ่งออกำรังกายบริเวณรอบหมู่บ้านระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยบริเวณรอบหมู่บ้านที่วิ่งออกกำลังกายหลังจากวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วจึงได้กลับมารับประทานอาหารเช้าร่วมกันบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร .9

 

นาย ประสิทธิ์ เชียงทองหัวหน้ารพ.สต.บ้านสำนักคร้อ ได้กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้นำหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นประชาชน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก 3 อ 2 ส และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการออกกำลังกาย โดยได้มีการจัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1” ไปแล้ว ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียน 4.8 แสนคน ระยะทางสะสมรวม 20 ล้านกิโลเมตร ถือว่าประสบความสำเร็จ จึงได้มีการกำหนดให้จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้ายภัยโควิด ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลัก Social Distancingการเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่ทำได้ด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในภาวะปกติวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีรูปแบบการออกกำลังกาย ได้แก่ วิ่ง (Virtual Run) การปั่นจักรยาน การเต้นเข้าร่วมกิจกรรมสร้างพลังแห่งความร่วมมือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close