พระนครศรีอยุธยา”การท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะเกิด”

วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:00น. ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (พ.ต.อ.พิษณุ พราหมณ์เทศ) นายอำเภอบางปะอิน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจการดำเนินกิจการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน โดยมีนายสุชิน อุ้มญาติ ประธานท่องเที่ยวชุมชนเกาะเกิด ให้การต้อนรับ

 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะเกิด มีกิจกรรมหลากหลายประเภทคอยต้อนรับ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 8 ฐานการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ, น้ำกลั่นสมุนไพรไล่แมลง, การทำขนมกง, น้ำนมข้าวยาคู, หมี่กรอบโบราณ, การเพาะเห็ด, ม้ายืนเพื่อสุขภาพ และการกราบไหว้หลวงพ่อดำ วัดพระยาญาติ โดยภายในชุมชนมีโฮมสเตย์คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบการพักค้างคืน ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 80 คน

 

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close