คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่สุพรรณบุรี”และสิงบุรี

คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ. สิงห์บุรี

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดอาน ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ลงพื้นที่การศึกษาดูงานโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Area)ในโอกาสคณะคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ณ วัดอาน ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และบ้านหนองโขลง ม.1 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงาน สภาพการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนรับทราบความต้องการของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในการใช้ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยผู้ลงทะเบียนใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐแล้วกว่า 8.4 ล้านราย ทั่วประเทศ

 

โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ อาทิ อสม. นักเรียน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมเดินทางจำนวน 37 ท่าน พร้อมชาวบ้าน ร่วมรับฟังข้อมูล และ ร่วมต้อนรับ

​ซึ่งโครงการเน็ตประชารัฐหรือโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ ทีโอที วางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก (Fttx) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ มีระยะทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยาวถึง 109,467 กิโลเมตร สามารถเพิ่มการเข้าถึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนถึง 443,756 จุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สร้างโอกาสให้กับภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน โดยผู้ลงทะเบียนใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐแล้วกว่า 8.4 ล้านราย ทั่วประเทศ

​สำหรับพื้นที่ภาคกลางได้มีการขยายติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 2,089 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี 297 หมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานของตำบลบางใหญ่ มีจุดให้บริการ 6 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรกว่า 4,561 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรกว่า 70% โดย จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐที่มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสะสมมาก สถานที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านหนองมู่ยี่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย สถานที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านแหลม ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์ จากการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียน และ การสร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป.

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ / สุพรรณบุรี รายงาน

Close