รมต.พม.มอบเงินสงเคราะห์นักเรียนครอบครัวยากจน”เพื่อใช้จ่ายระหว่างฝึกอาชีพ”

นครปฐม รมต.พม มอบเงินสงเคราะห์นักเรียนครอบครัวยากจนเพื่อใช้จ่ายระหว่างฝึกอาชีพ

 

เมื่อวันที่ 18 กค.63 ที่จังหวัดนครปฐม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดปฐม พันโทสินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มเปาะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ มอบเงินสงเคราะห์ในระหว่างฝึกอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ให้แก่นักเรียนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครปฐมประจำปี 2563 จำนวน 11 รายๆ ละ 5,000 บาท ที่เทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าทางกระทรวงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้ารับฟังปัญหา ซึ่งพันโทสินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต 1 ได้ประสานงานว่ามีประชาชนที่รับความเดือดร้อนรอการช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือผู้เปลาะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีภัยจากโรคไวรัสระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพทำให้ไม่มีรายได้

 

ในส่วนของนายธวัช ศรีเหลา ผู้รับการฝึกของจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐมที่เข้ารับเงินสงเคราะห์ในครั้งนี้ กล่าวว่าตนเองมีครอบครัวยากจนแต่ใฝ่ฝันอยากเป็นทหารรับใช้ชาติ เป็นไปได้เมื่อสำเร็จการฝึกช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมแล้วอยากเรียนต่อในโรงเรียนทหารช่างฝีมือทหาร เพื่อมีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไป

Close