สระแก้ว”พิธีเปิดยุ้งฉาวสังฆะประชาปันสุขและถอนกล้าดำนาบุญ

สระแก้ว-พิธีเปิดยุ้งฉางสังฆะประชาปันสุขและถอนกล้าดำนาบุญ

ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.63 ณ.ไร่พุทธเกษตร สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กิจกรรมพลังบวร สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาจังหวัดสระแก้ว
ต่อมาเวลา 09.00 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ.ไร่พุทธเกษตร สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม มีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว-นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด-นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์สระแก้วเขต3-นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ-พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว-พัฒนาการอำเภอ 9 อำเภอ-นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วพร้อมพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

จากนั้นนายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดยสังเขป เพื่ออนุรักษ์สงเสริมเผยแพร่ด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เห็นความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมในวันนี้จัดให้มีการมอบกล้าพันธุ์ผักสวนครัวแก่ผู้นำชุมชน โรงเรียนและพิธีการเปิดยุ้งฉางสังฆะประชาปันสุข ประเพณีสู่ขวัญกล้า วิถีชีวิตการใช้ควายไถนาการลงแขกถอนกล้า ดำนาบุญ การตั้งโรงทานเพื่อบริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ความสำเร็จในวันนี้เกิดจาก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ผู้มีจิตศรัธาทำบุญ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในวันนี้จะคืนสู่สังคมต่อไป

ต่อมานายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนได้ทำการเปิดยุ้งฉางสังฆะประชาปันสุขและลงไถนาโดยใช้ควายกับพี่น้องประชาชนแล้วทำการปักดำต้นกล้าในนา หลังจากนั้นจึงได้เดินทางกลับ ทำให้ชาวบ้านในวันนี้ต่างดีใจที่ระดับอธิบดีลงมือไถนาและดำนากับพี่น้องประชาชน และทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้วยังจัดนักศึกษาสร้างความบันเทิงเป็นกำลังใจในการดำนาในครั้งนี้อีกด้วย

/cr.อดิศักดิ์-สระแก้ว

รายงานข่าว จัด กุ่มประสิทธิ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Close