พ่อเมือง”ศรีสะเกษ”เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 6 ประจำปี 2563”

พ่อเมืองศรีสะเกษ!!เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น ที่ถนนคนเดินมารี-หนองแคน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันอาทิตย์ 19 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ 19 กันยายน 2563 รวม 8 ครั้ง นอกจากนี้ยังจะมีจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนสัญจรที่อำเภอกันทรลักษ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความตระหนักในคุณค่าของความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมชน 4 เผ่าของ จังหวัดศรีสะเกษ และส่งเสริมให้มีพื้นที่แสดงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษให้ยั่งยืนตลอดไป

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันอาทิตย์ 19 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ 19 กันยายน 2563 รวม 8 ครั้ง ณ ถนนคนเดินมารี-หนองแคน อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังจะมีจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนสัญจรที่อำเภอกันทรลักษ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 อีกด้วย ภายงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงจากประเทศอาเซียน เวียมนามและการแสดงรำ 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ การแสดงศิลปเอกลักษณ์ของ 22 อำเภอ การแสดงนิทรรศการของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม หมู่บ้านศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง การสาธิตการทำอาหารอาเซียน การทำอาหารพื้นเมืองศรีสะเกษและการสาธิตอาชีพภูมปัญญาท้องถิ่นแบบโบราณ จึงขอเชิญชวนเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ด้วย

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close