อำเภอด่านมะขามเตี้ย”เปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำอำเภอ

กาญจนบุรี ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย เปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำอำเภอเพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในระดับอำเภอพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นเอกลักษณ์

 

วันนี้ 21 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานเปิดตลาดสินค้าเกษตร ณ.บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุรพร จันทร์สุนทรพจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน รวมทั้งคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย,ผู้บริหารธกส.สาขาด่านมะขามเตี้ย และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง เนื่องด้วยกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรขึ้นในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคลาดในพื้นที่

 

ดังนั้นอำเภอด่านมะขามเตี้ย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแก้เพิ่มแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสพบผู้บริโภคได้เรียนรู้การวาสงแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนเป็นการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก พร้อมกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น ผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรง รวมไปถึงการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่เกิดการบริโคผักและผลไม้ และอาหารที่ปลอดภัย โดยตลาดเกษตรกำหนดจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ ระหว่างเดือนกรกฏาคม – เดือนกันยายน 2563 เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. ภายในตลาดจะมีเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่าย อาทิเช่น ผัก ผลไม้อินทรีย์ พริกแกง เครื่องปรุงพริกแกง สลัดผัก ข้าวสาร สินค้าโอทอป เครื่องหนัง เครื่องจักรสาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และครีมบำรุงผิวจากสมุนไพร เป็นต้น

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close