สุโขทัย”นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสทะเลหมอก

สุโขทัย หยุดยาวยอดเขาหลวงคึกคักนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศเย็น ทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น
วันหยุดยาวนี้ยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือกไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก เพราะนอกจากจะอากาศดีแล้ว ยังทดสอบความท้าทายของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ยอดดอยเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย อุณหภูมิเย็นสบายประมาณ 20 องศาเซลเซียส โดยที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ท้าทายความสามารถสมรรถภาพของนักท่องเที่ยว จนมีการเปรียบเทียบว่าเขาหลวงสุโขทัยเปรียบเสมือนชายหนุ่ม ส่วนภูกระดึงเปรียบเสมือนหญิงสาว เนื่องจากเป็นยอดเขาที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ประกอบด้วย 4 ยอดเขาสำคัญ คือ ยอดเขาเจดีย์ ยอดเขานารายณ์ (จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น) ยอดเขาภูกา และยอดเขาแม่ย่า (จุดชมพระอาทิตย์ตก) ระยะทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 3.5 กิโลเมตร และมีความลาดชันถึง 45 องศา เกือบตลอดเส้นทาง ใช้เวลาในการเดินทางขึ้นเขาประมาณ 3 ชม. อย่างไรก็ตาม เมื่อเดินทางถึงยอดเขาจะพบกับลานกว้างบรรยากาศสวยงามสามารถชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองสุโขทัย ชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาพระแม่ย่าและพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานารายณ์

นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล หน.อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เปิดเผยว่า ขณะนี้ อุณหภูมิบนยอดเขาหลวงจะอยู่ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส ทำให้ช่วงวันหยุดยาวหรือวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวและชมทะเลหมอกกันอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะนำเต็นท์ขึ้นไปกางนอนค้างคืนบนยอดเขาหลวง ซึ่งทางอุทยานฯได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยระบบนิว นอมอล อย่างเต็มที่

ธนกฤต ท้าวบุญยืน สุโขทัย

Close