อสม.สูงวัยบางสะพาน”ลงทะเบียนโครงการเที่ยวปันสุข

 

วันที่ 29 กรกฎาคม นางเพ็ญจันทร์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( ผอ.รพ.สต.) บ้านศรีนคร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดทำโครงการเที่ยวปันสุข แพคเกจ “กำลังใจ” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำหนดให้ อสม.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ผ่านมาพบว่าโครงการนี้ไม่ได้รับความสนใจจาก อสม.เท่าที่ควร โดยเฉพาะ อสม.รุ่นแรกที่ทำงานมานานมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 70 ปี แต่สามารถปฎิบัติภารกิจได้ตามปกติ อสม.กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนได้ และอุปสรรคสำคัญในพื้นที่ชนบทจะมีปัญหาจากการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต และจากการสอบถามทราบว่า อสม.ต้องการเดินทางไปเป็นหมู่คณะเพื่อศึกษาดูงานมากกว่าการเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งทราบว่าโดยภาพรวมทั้งประเทศมี อสม.ตอบรับโครงการนี้ไม่มาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ส่วนใหญ่ที่ได้รับสิทธิ ต้องทำงานประจำในพื้นที่ตามปกติ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาโรคโควิด 19 และโรคระบาดอื่น

พิสิษฐ์ รื่นเกษม/ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close