ผวจฯประจวบ”ประกอบพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ บนถนนเพชรเกษม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผวจ ประจวบประกอบพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติบนถนนเพชรเกษม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

วันที่ 29 กรกฎาคม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวนำคำปฏิญาณตนจิตอาสาพระราชทานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ หลัก กม ที่ 421+150 ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย โดยมีจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนเพชรเกษมเส้นทางสายหลักขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีประชาชนและภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

พิสิษฐ์ รื่นเกษม/ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close