กอ.รมน.จ.นครปฐม “พร้อมนักเรียนและประชาชนหว่านสารจุลินทรีย์ลงคลองรางเตยป้องกันนำ้เน่าเสีย”

นครปฐม กอ.รมน.นครปฐม พร้อมนักเรียนและประชาชนพร้อมใจหว่านสารจุลินทรีย์ลงคลองรางเตยป้องกันนำ้เสีย

วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท) ได้มอบ หมายให้ พ.อ.ชิต แดงปรก หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ., น.อ.หญิง ผการัตน์ ดวงดาว รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธานในพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ร่วมทำกิจกรรม

 

โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สามัคคี ปรองดอง ประจำปี 2563 โดยมี กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นจิตอาสา เพื่อให้มีสามัญสำนึกที่ดีต่อสังคม สร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข โดยให้ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนยอมรับและปฏิบัติตาม และมีความเห็นร่วมกันในการสร้างความปรองดองในสังคม เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาในการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย ในการที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ

 

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป
การดำเนินการโครงได้จัดขึ้น บริเวณ คลองรางเตย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดของคลองรางเตยมีความกว้าง 4 เมตร ยาว 2,220 เมตร ลึก 1.5 เมตร คลองเส้นนี้จะรับน้ำจากโรงงานหลายแห่ง จึงทำให้น้ำเน่า มีกลิ่นเหม็น และน้ำมีสีดำ ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้ และมีการร้องเรียนตลอดมาร่วมเกือบ 7 ปี กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. เห็นว่าชาวบ้านผู้พักอาศัยบริเวณนี้ และใช้น้ำทำการเกษตร ได้รับความเดือดร้อน จึงเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการนำนักเรียนจาก โรงเรียนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองไร่ขิง จำนวน 200 คน นำสาร โรโดซูโดโมแนส (สารจุลินทรีย์ ไม่สังเคราะห์แสงแบบไม่สะสมซัลเฟอร์) เทใส่ลงคลอง เพื่อให้สารได้ค่อยๆ กัดกินก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (ก๊าซไข่เน่า) ไปเรื่อยๆ จนสารนั้นค่อยๆหมดไป น้ำก็จะดีขึ้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

 

หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. นำโดย พ.อ.ชิต แดงปรก หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. และ น.อ.หญิง ผการัตน์ ดวงดาว รอง หน.กลุ่มงานบริหาร งานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. ได้จัดทำ โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สามัคคี ปรองดอง ประจำปี 2563 บริเวณ สระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ อุทยานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีน้ำเสียทำให้ปลาหลายชนิดตายเป็นจำนวนมาก โดยมี ดร.ปวรุตม์ ฐิติพงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล ประธานในพิธี และเจ้าหน้าที่อุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว

 

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม 092-5462794

Close