นครปฐม”เร่งยกระดับ”ช่างไฟฟ้า และ ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด”ป้อนภาคอุตสาหกรรม”

 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2563. ที่จังหวัดนครปฐมนายสรรชัย​ ชอบพิมาย​ ผู้​อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ​แรงงาน​ 16​ นครปฐมเผยว่าจังหวัดนครปฐมเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูยกระดับฝีมือให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงานตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมอบสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม พัฒนาทักษะอาชีพทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ

ซึ่งมีพนักงานสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน กว่า 40 คน สนใจเข้าฝึกอาชีพสาขาการติดตั้งกล้องจงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก จำนวน 20 คน และสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 20 คน ฝึก 3-7 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 16 นครปฐม โดยผู้เข้าฝึกทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหารวันละ 150 บาททุกวัน

โดยช่างไฟฟ้าฯ ฝึกให้รู้ถึงเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าในอาคารที่ถูกต้อง​ การคำณวนหาขนาดสายไฟฟ้าและเบรกเกอร์​ที่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารบ้านพักอาศัยในแต่ละหลัง​ และยังได้รู้ถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์แบบใหม่ที่เริ่มนำมาใช้​ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนครหลวง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมยังสามารถนำทักษะความรู้ไปขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับรายได้จากค่าแรงขั้นต่ำไปเป็นค่าแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ นอกจากนั้นยังต่อยอดขอรับการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร​(License)​ ตาม​ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน​ พ.ศ.​ 2545 ในครั้งนี้อีกด้วย

 

Close