กาญจนบุรี”ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

กาญจนบุรี สภาพอากาศยังมืดไม่เห็นแสงดวงอาทิตย์ หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน

 

สภาพอากาศยังมืดไม่เห็นแสงดวงอาทิตย์ หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. และ มทภ.1 ให้หน่วยทหารทุกหน่วย เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานทหารกองพลทหารราบที่ 9 เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที ส่วนนายอำเภอไทรโยค เข้าสำรวจพื้นที่เดือดร้อนจากน้ำป่า และช่วยเหลือเบื้องต้น

วันนี้ 07 ส.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค ได้สั่งการให้ นางสาวสุธิดา พลพงษา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ร้อยตรีพินิจ พุ่มพวง จ่ากองร้อย อส.อ.ไทรโยค 7 พร้อมด้วนสมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไทรโยค 7 ไห้ออกตรวจระดับน้ำที่ปากลำแม่น้ำน้อย จุดที่ 1.โบสถ์คริสต์ บ้านดงพงษ์ หมู่ที่ 5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จุดที่ 2. สะพานข้ามแม่น้ำน้อย (ปากลำบ้องตี้) บ้านดงพงษ์ หมู่ที่ 5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รอยต่อระหว่างบ้านแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีน้ำป่าไหลหลากเส้นทางขาดราษฎร์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้

 

เนื่องจากในระยะนี้ยังได้เกิดฝนตกหนักในเขตเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้น้ำในลำห้วยต้องตี้ พัดฝายน้ำล้น ที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านบ้านหาดงิ้วหมู่ที่ 5 ตำบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค กับบ้านแม่น้ำน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค ขาดเสียหาย ประชาชนที่ติดอยู่บ้านแม่น้ำน้อยหมู่ที่ 5 จำนวน 35 ครอบครัวไม่สามารถเดินทางออกมาได้ รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวได้ ออกมาขายได้ รวมทั้งเด็กนักเรียนต้องเดินไปโรงเรียนด้วยความยากลำบากและอันตราย

โดยโอกาสนี้ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 9 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย กองพลทหารราบที่ 9 ได้มอบหมายให้ พันโท นพโรจน์ อำมราพัฒน์ ผู้บังกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 กลมทหาราบที่ 9 นำเรือท้องแบน พร้อมด้วยเสื้อชูชีพ และกำลังพล จำนวน 15 นาย เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้าน พร้อมทั้งได้นำเด็กนักเรียน กลับบ้าน และผู้ป่วย ข้ามฝากเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไป ซึ่งขณะนี้ฝนได้หยุดตก แต่น้ำป่าบนเทือกเขาตะนาวศรี ยังไหลแรง ทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอาจมีฝนตกมาอีกระลอก อาจทำให้ชาวบ้านลำบากกว่านี้ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะนำเรือท้องแบน มาช่วยเหลือด้วย

 

โอกาสนี้ พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 / ผอ.ศบภ.พล.ร.9 สั่งการให้
พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.29 / ผอ.ศบภ.ร.29 ดำเนินการตรวจความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.29 เเละหน่วยขึ้นตรง ณ ร.29 พัน.2 โดยได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพล, ยานพาหนะ , เครื่องมือ เเละยุทโธปกรณ์พิเศษ รวมถึง เเผนเผชิญเหตุ , แผนการบรรทุก , เเผนการติดต่อสื่อสาร , เเผนการติดตามตัว ตลอดจน แผนการปฏิบัติที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วย ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติ เเละความเข้าใจของกำลังพลตามหน้าที่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสภาวะการณ์ ในปัจจุบัน

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close