สัตหีบ”เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดี ให้สังคม

เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดีให้สังคม อำเภอสัตหีบ

 

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยสมาชิก อส.นำชุดปฏิบัติการประจำตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จัดโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม เยาวชนต้านยาเสพติด” (เสาธง 5 นาที) ณ ร.ร.บ้านเขาบายศรี ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 355 คน เด็กๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องยาเสพติดเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการแสดง ออก
ในการนี้ นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนร่วมป้องกันโรค โควิด 19 แบบ ” การ์ดไม่ตก” เมื่อ 25 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ปชส.อ.สัตหีบ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Close