กาญจนบุรี”ร.ร.บ้านกุยแหย่”ทำ Big C ieaning หลังสั่งปิดเรียน 3 วัน”

กาญจนบุรี ร.ร.บ้านกุยแหย่ ทำ Big Cleaning หลังสั่งปิดเรียน 3 วัน สกัดโควิด-19 กรณีพบนักเรียน 3 คนใกล้ชิดต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เข้าข่ายเฝ้าระวัง

 

วันนี้ 01 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านกุยแหย่ หมู่ที่ 2 บ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ อสม. ผู้นำชุมชน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกัน Big Cleaning โดยทำการฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายหลังจากทางโรงเรียนประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราว จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1- 3 กันยายน 2563 เนื่องจากพบว่ามีเด็กนักเรียนของโรงเรียน จำนวน 3 คน สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยชาวเมียนมา จำนวน 2 คน อายุ 20 ปี และ อายุ 17 ปี ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาตามช่องทางธรรมชาติ ผ่านแปลง 5 ตำบลห้วยเขย่ง และมาพักอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ ในสวนยาง หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ ตำบลลิ่นถิ่น ซึ่งทั้งสองคนมีอาการไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส และยังพบเด็กชายอายุ 1 ปี ในบ้านที่ทั้งสองคนไปพักอาศัยอยู่ มีอาการไข้สูง 39 องศาเซลเซียส ด้วย ซึ่งมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ จึงส่งตัวทั้ง 3 คน เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ เพื่อดำเนินการตามมาตรการ พร้อมตรวจวินิจฉัยและเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของโรค ซึ่งจะทราบผลยืนยันในวันพรุ่งนี้ (2 ก.ย.63)

 

ส่วนเด็กนักเรียนทั้ง 3 คน ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนได้สั่งให้หยุดเรียนและกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยทำการวัดไข้ทุกวัน และสังเกตอาการผิดปกติ พร้อมกันนี้ก็ให้สังเกตอาการเด็กร่วมชั้นเรียน ครู และนักเรียนทุกคน รวมทั้งวัดไข้ทุกวัน ขณะที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ ซึ่งเป็นสถานที่แรกรับผู้ป่วย ก็ทำ Big Cleaning เช่นกัน พร้อมเฝ้าระวังและสังเกตอาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงพยาบาลฯ และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำพื้นที่ที่มีช่องทางเดินเข้าออกตามธรรมชาติได้ ให้เฝ้าระวังเข้มข้น

สำหรับ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 857 คน รวม 29 ห้องเรียน มี นายนิล โชคสงวนทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีบุคลากรครู จำนวน 45 คน

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close