กลุ่มทรู”มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5 G สู่มหาวิทยาลัยมหิดล”เปิดโอกาส ให้นักศึกษา ก้าวสู่เส้นทางสตาร์ท”

นครปฐม กลุ่มทรู มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางสตาร์ท

 

อัพ ในโครงการ “True 5G Word of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”
ต่อยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรม เน้นคิดจริง ทำจริง เพื่อใช้ในธุรกิจได้จริง
กรุงเทพฯ 18 กันยายน 2563

กลุ่มทรู โดย คุณ รัชกฤต กาญจนรุ่งแสงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคคะวันตก บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ลงพื้นที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยมหิดล. โดยมี ท่านศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำอัจฉริยภาพของเทคในโลยี 5G สู่สถาบันการศึกษา ร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ Tue5G Word of Smart Education with Temi Robot Bootcampเน้นให้นิสิต นักศึกษาคิดจริงทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Tem Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G


โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN”ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ สเปช” นั่งฟรี 12 เดือน ในพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และโอกาสพบปะกับ

เหล่าสตาร์ทอัพและชาวเทค. ให้สร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียใหม่ๆไม่จบ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28
กุมภาพันธ์ 2564

 

ทีมข่าว/นครปฐม

Close