ผวจ.กาญจนบุรี”ร่วมประกอบพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อม ทุกภาคส่วน และชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประกอบพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หลังได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาสวยงาม ด้วยพลังศรัทธาของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและผู้มีจิตศรัทธา

 

วันนี้ 19 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเทวสังฆาราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีการประกอบพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้บูรณะซ่อมแซมให้กลับมาสวยงาม ด้วยพลังศรัทธาของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและผู้มีจิตศรัทธา โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะสงฆ์ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2563 มีฝนตกหนักลมกระโชกแรง ทำให้ยอดฉัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 วัดเทวสังฆาราม หักตกลงมา หลังคาและพื้นที่บางส่วนได้รับความเสียหาย ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับพระกิติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม และคุณแม่ลำไย สิริเวชชะพันธ์ เปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบูรณะซ่อมแซมอาคารหอพระประวัติฯ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี คุณแม่ลำไย สิริเวชชะพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2563 ใช้เวลา 5 วัน มียอดเงินบริจาคจำนวน 1,085,426.65 บาท และเริ่มดำเนินการบูรณะตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จนแล้วเสร็จ โดยมีการสร้างยอดฉัตรหอพระประวัติขึ้นมาใหม่ให้มีความคงทน แข็งแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการซ่อมแซมหลังคาและพื้นที่บางส่วนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ

 

สำหรับหอพระประวัติฯ ตั้งอยู่บริเวณวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) บนพื้นที่กว่า 38 ไร่ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น รูปทรงไทย ยอดเจดีย์พร้อมศาลาราย 4 ทิศ มีซุ้มประตูเข้า – ออก 4 ด้าน ยอดด้านบนสุดมีลักษณะเป็นรูปฉัตรประจำพระองค์ ภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการ ชั้นที่ 1 นิทรรศการแผ่นดินทองผู้ครองธรรม สังฆราชามหาสมณะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และรอยธรรมนำทางย่างสู่ความเจริญพร้อม ชั้นที่ 2 นิทรรศการพระศาสนกิจ พระกรณียกิจทางศาสนาและสมศักดิ์แห่งอัครสงฆ์ ชั้นที่ 3 นิทรรศการธรรมปฏิปทา วิปัสสนากรรมฐาน พระรูปหล่อพระอุปัชฌาย์และขั้นที่ 4 เป็นจุดชมทัศนียภาพ

 

โดยจังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งมีชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ทรงพระชันษาครบ 8 รอบ 96 ปี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การศึกษาอบรม การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและที่พักผ่อนของประชาชน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2553 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 126,799,298.20 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเงินบริจาคของประชาชน

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close