เตรียมขับเคลื่อนกิจการ”ลูกเสือในส่วนภูมิภาค”

ศรีสะเกษ !! เตรียมขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือใน จ.ศรีสะเกษ และมี นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้ตรวจการลูกเสือฯ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) และคณะกรรมการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ในมาตรา 28 ให้แต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการลูกเสือจังหวัด และในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาลูกเสือ ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ….. ภาพ / ข่าว

Close