นครสวรรค์”หนุ่มใหญ่เกษตรกร”เลี้ยงปูนาและเพาะพันธุ์ปูนาสร้างรายได้อย่างงาม

คุณดิเรก เงินบำรุง อยู่บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใช้พื้นที่รอบบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปูนา เพราะมองว่าการเลี้ยงปูนาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมาก บ่อเลี้ยงสามารถจัดให้เข้ากับพื้นที่บ้าน ก็จะส่งผลให้ง่ายต่อการดูแล เขาจึงทดลองนำปูนาเข้ามาเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นรายได้เสริมยามว่างอยู่กับบ้านควบคู่กับงานหลักที่ทำได้เป็นอย่างดีที มีความสนใจปูนา ได้เห็นว่ามีคนเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพ ทำให้เกิดความสนใจและอยากที่จะเลี้ยงเป็นกิจกรรมยามว่าง จึงได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงจากฟาร์มที่ประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมา

 

พอเราได้เรียนรู้ ได้รับข้อมูลการเลี้ยงปูนามาพอสมควรแล้ว ก็คิดว่าปัจจุบันปูนาในสมัยนี้ค่อนข้างจะหายากกว่าสมัยก่อน ช่วงที่เราเป็นเด็ก จะเห็นว่าปูนานี่เยอะมาก แต่ช่วงปัจจุบันจำนวนมีน้อยลง เลยคิดว่าน่าจะสร้างรายได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ได้ จากนั้นก็ทดลองหาซื้อพันธุ์มาเลี้ยง โดยค่อยๆ ทำทีละเล็กละน้อย พอเกิดปัญหาก็หมั่นสอบถามจากฟาร์มที่เราซื้อลูกพันธุ์มา พร้อมทั้งสังเกตลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ผลปรากฏว่าความชำนาญมันก็เริ่มมีขึ้น การเลี้ยงค่อยๆ ประสบผลสำเร็จ สามารถเกิดเป็นรายได้ในเวลาต่อมา” คุณดิเรก เล่าถึงความสนใจปูนาในขณะนั้น

 

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์

Close