ราชบุรี”เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”ชุมชน คนคลองบางป่า

ราชบุรี – เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนคนคลองบางป่า

 

นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) โดยมีน.ส.วิภาดา โควินท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า กล่าวรายงาน ในการนี้มีนางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1, หัวหน้ากลุ่ม, เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี, ผู้แทนจากส่วนราชการ, เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด ณ วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพจนปัจจุบัน สามารถยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนววิถีเกษตรพอเพียงแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close