เปิดงานยิ่งใหญ่”มหกรรม”OTOP ศรีสะเกษ รอบ 2 โชว์มรดกภูมิปัญญา ลำ้หน้าสู่สากล

ศรีสะเกษ !! เปิดงานยิ่งใหญ่ มหกรรม OTOP ศรีสะเกษรอบ 2 โชว์มรดกภูมิปัญญา ล้ำหน้าสู่สากล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม OTOP ศรีสะเกษ มรดกแห่งภูมิปัญญาสู่ความล้ำหน้าแห่งสากล ในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2563 โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระชัย ลิขิตสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายชัยยงค์ ผ่องใส ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาอำเภอและข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ 22 อำเภอ แขกผู้มีเกียรติจากกรุงเทพฯร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้แต่ละชุมชนได้ใช้ทรัพยากรและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าของชุมชนให้โดดเด่น เน้นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในภาคอีสาน งานพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ”กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 การจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัว จากรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์Otop เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า” หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “ และเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นชุมชนให้เป็นที่รู้จักสู่สากล ผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการมากขึ้น ทราบว่ารายได้เฉพาะวันแรกของการจัดงานวันที่ 7 ตุลาคม63 วันเดียวกลุ่มผู้ประกอบการที่มาออกร้านก็ทำรายได้ให้จังหวัดได้แปดแสนสามหมื่นกว่าบาท

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพผ้าทอให้มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิดนำเอาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชาวศรีสะเกษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ผ้าทอเบญจศรี ผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ รวมทั้งได้นำสินค้าของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีหลายอย่างที่ได้รับความสนใจ ทั้งข้าวหอมมะลิ หอม กระเทียมและผ้าไหม ผ้าทอมือ มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการ ของตลาด ภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 65 ร้านค้า พร้อมทั้งมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงจากเหล่าศิลปินชื่อดัง ให้ความบันเทิงทุกวัน มีมินิคอนเสิร์ต ด้วย

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า การออกร้านของกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนที่มีหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว แต่ละคนมีฝีมือด้านหัตถกรรม การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย การแส่ว ผ้า รับใบสั่งการแส่วเสื้อนั่งแส่วในร้านกัน โดยเฉพาะการที่นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษส่งเสริมผ้าเบญจศรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้ผ้าทอศรีสะเกษมีความก้าวหน้าและพัฒนาสู่ระดับสากล วันนี้ได้เยี่ยมร้านของนายพีรพงษ์ เกษกุล ที่อยู่บ้านน้อยนาเจริญ อำเภอปรางค์กู่และได้มาออกร้านในงานเล่าว่า รู้สึกว่าได้ใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผ้าทอได้ก้าวหน้าสู่อินเตอร์มาก เฉพาะวันที่7ตุลา 63 วันเดียวที่ร้านขายผ้าได้ 150,000บาท คิดว่าต่อไปคงมีการขยายกลุ่มมากขึ้น มีผู้สนใจอยากตามไปซื้อผ้าและเที่ยวที่ศรีสะเกษ จึงเห็นว่าการที่จังหวัดจัดโครงการนี้ทำให้คุ้มค่าและสร้างงานสร้างอาชีพให้พัฒนาสู่สากล แต่ฝากเพียงเรื่องการจ่ายเงิน ขอให้ลูกค้าสามารถจ่ายพร้อมเพลย์ได้

ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ

Close