พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พสกนิกรชาวไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

อยุธยาเมืองกรุงเก่า พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ประดุจดั่งน้ำพระพุทธมนต์
เวลา 07.00 น. วันที่ 13 ต.ค.63 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ นายพรพจน์ บัณฑิตยาตุรักษ์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ประดุจน้ำพระพุทธมนต์ ทุกคนต่างพร้อมใจกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ตลอดจนเครื่องจตุปัจจัยต่าง ๆ เดินทางมารอตักบาตร ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

 

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต่อมาเวลา 08.00 น. ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทพระราชฤทัยและพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบในการคิด สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริ พระราชดำรัสอย่างมากมาย เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close