นครปฐม”เปิดกิจกรรม Kick Off บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม อำเภอเมือง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick offการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมด้วย พ.ญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสัมคม บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off เริ่มให้สิทธิฉีดวัคซีนเป็นวันแรกที่ 15 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563

 

นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐมได้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรม Kick Off ขึ้นที่ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษาเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตนว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนและพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีผู้ประกันตนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

 

จากนั้นนางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพากร นครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม มีผู้ประกันตนที่อายุ 50 ปีขึ้นไปมารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนมากโดยมีนายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพากร ให้การต้อนรับและมีผู้ประกันตนให้ความสนใจจำนวนมาก พึงพอใจในการรับสิทธิประกันสังคม ในครั้งนี้อีกด้วย

 

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม

Close