จัดเต็ม”โปรแกรม”Upskill & Reskill ให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมกว่า 30 สาขา”

นครปฐมจัดเต็มโปรแกรม Upskill & Reskill ให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมกว่า 30 สาขา

จังหวัดนครปฐมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 16​ ​นครปฐม​ เปิดรับสมัครฝึกอบรมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา ฟรีไม่มี ค่าใช้จ่าย

 

พฤศจิกายน 2563 สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเชลล์แสงอาทิตย์ ,การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง ,เทคนิคการสอนงาน ,ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ,ผู้ควบคุมรกยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ,การใช้โปรแกรม ToTally Integrated Automation Portal
(TIA16) ,การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเชลล์แสงอาทิตย์ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ,ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง ,การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ฯ ,การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

 

ธันวาคม 2563 สาขาการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง ,การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ฯ ,การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ,การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง ,ผู้ควบคุมรกยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ,ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ,ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม ,ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ,การประยุกต์ใช้โปรแกรม Auto CAD 3มิติ

มกราคม 2564 สาขาช่างเดินสายไฟฟ้า​ภายในอาคาร ,การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ,ช่างช่อมโน๊ตบุ๊คระดับ 2 ,การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ฯ ,ช่างช่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับ 2 ,การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย โปรแกรม Factory 1/O ,ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโชลาเชลล์ ,ช่างช่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบมืออาชีพ เทคนิคการสร้างร้านค้าและการขายสินค้าออนไลน์ ,ผู้ควบคุมรกยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ,ช่างช่อมโน้ตบุ๊ค ระดับ 3

 

กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก ,การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม (WinCC) ,การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมผิวเตอร์
,การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก ,ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโชลเชลล์

มีนาคม 2564 สาจาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ,Advanced PLC และระบบ SCADA

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อายุ 18 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย สุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ หรือแรงงานทั่วไป

หลักฐานในการสมัครฝึกอบรม
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ บัตรประชาชนตัวจริง

สามารถสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 16​ นครปฐมโทร.​ 0 3410 9706​ ต่อ​ 321 หรือสมัครออนไลน์​ www.dsd.go.th​/nakhonpathom หรือ​ pat.dept16@gmail.com และสามารถส่งใบสมัครได้ทาง Google Forms ที่ปรากฏในแผ่นปรัชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ (ก่อนวันเปิดอบรม 1 สัปดาห์) เป็นต้นไป

หมายเหตุ ผู้สมัครฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดบสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้คนละ 1 สาขา วัน เวลา ที่เปิดฝีกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

 

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม

Close