กองพลพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตำบลเบิกไพร

 

 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตันครึ่ง และ เรือท้องแบน เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องจากที่ผ่านมา มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง มีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 90 หลังคาเรือน

โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เร่งให้การช่วยเหลือ ด้วยการทำแนวกระสอบทราย พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบาย ตลอดจนช่วยขนย้ายสิ่งของ ของประชาชนขึ้นที่สูง ปัจจุบันระดับน้ำสูงอยู่ที่ 60 เซนติเมตร ลดลงจากในช่วงเช้า 10 เซนติเมตร

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close