ทหารพลพัฒนาที่ 1” จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชน

 

 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 ได้สั่งการให้ ช.1 พัน.112 รอ. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาและชุดป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 1 ออกช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน จนเกิดน้ำท่วมขังเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ บ้านโคกวัด หมู่ 5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งมีระดับน้ำท่วมขัง ประมาณ 30-40 เซนติเมตร มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือน

 

โดยได้ดำเนินการขนย้ายสิ่งขน ขึ้นที่สูง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ลงคลองสาธารณะ พร้อมทั้งวางแนวกระสอบทราย รอบพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบดังกล่าว ปัจจุบันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ใกล้กลับสู่สภาวะปกติ ซึ่งการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ได้เสียงตอบรับและขอบคุณจากประชาชนเป็นอย่างดี ที่ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามเดือดร้อน

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close