กาญจนบุรี”ประชาชนจาก 13 อำเภอใส่เสื้อเหลือง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

กาญจนบุรี ประชาชนจาก 13 อำเภอสวมใส่เสื้อเหลืองแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ชาวกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอสวมใส่เสื้อเหลืองแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งมิตรภาพ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งสี โดยยึดมั่นสถาบันสำคัญทั้ง 3 สถาบันเป็นหลัก

เย็นวันนี้ 23 ต.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีมีกลุ่มประชาชน จำนวน 5,000 คน สวมใส่เสื้อสีเหลืองได้รวมตัวกัน พร้อมนำผืนธงขนาดใหญ่ ธงชาติไทย และชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงพลังของมวลชนและพลเมืองที่ดี ในการแสดงเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนในสังคมไทยเกิดความรัก ความสันติ ความสงบ ความสามัคคี และความสมานฉันท์ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งมิตรภาพ เอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งสี โดยยึดมั่นสถาบันสำคัญทั้ง 3 สถาบัน คือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นหลักในการนำพาความสันติมาสู่สังคมไทยต่อไป

โดยกิจกรรมมีการชมวีดีทัศน์ บทเพลงของพ่อ และ วีดิทัศน์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จากนั้น นายสุทธินันท์ ตั้งกรอบลาภ ตัวแทนประชาชนกล่าวนำคำปฏิญาณ “ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ มีใจความว่า

ข้อ 1 เราคนไทยต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อ 2 เราคนไทยต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายและยึดหลักความสงบ ความสันติ และรู้จักสามัคคี

ข้อ 3 เราคนไทยต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต
พร้อมทั้งได้มีการยื่นคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ต่อ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี และได้แยกย้ายกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมได้แยกย้ายกลับ

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วย โดยประชาชนที่เดินทางมาจากทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รวมตัวสวมเสื้อเหลือออกไปแสดง ถือป้าย รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ รวมพลังปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในครั้งนี้

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close