พระกฐินพระราชทาน วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

พระกฐินพระราชทาน ” ทอดแล้ว ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ” ให้ บริษัท เฮ้ เฮลเปอร์ จำกัด นำโดย พันตำรวจเอก (พิเศษ) ณัฐศักดิ์ เคนถาวร และครอบครัว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ในการรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ของวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ได้มีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (เจ้าอาวสวัดหนองกะพ้อ) ประธานสงฆ์ ร่วมด้วย พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย) ร่วมกับคณะสงฆฺ์วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

พระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง เป็นผู้รับไตรครองผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาครบสามเดือนไตรมาส ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จำนวน 17 รูป โดยมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว จำพรรษา ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง เช่นกัน

 

สำหรับส่วนราชการเข้าร่วม เช่น นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางวริฐาจันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และแม่บ้านมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมขน บริษัท ห้างร้าน เอกชน พ่อค้า และประชาชน สายบุญต่างๆ นำโรงทานกว่า 50 โรงทาน เช่น อาหาร หวานคาว เครื่องดื่ม ผลไม้ น้ำดื่ม

สำหรับยอดปัจจัยพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 จำนวน 550,070 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จากนั้น ประธานได้ มอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน เสร็จพิธี

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสว่างวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิฺ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

Close